SICK industrikomponenter leveres!

SICK – hvad kan de for dig?

SICK – en af verdens førende producenter af sensorer og sensor løsninger til industrielle applikationer.
De er teknologi og markedsledende i produktions og logistikautomatisering, samt automatisering af procesindustrien. Deres produktprogram dækker hele dit behov for sensorer til dit styringskoncept. Se produktprogrammet her

Hvad kan PRO-CONSULT gøre for dig?

PRO-CONSULT er leverandør af hele SICK produktprogrammet, hvor pris og kvalitet matcher fuldstændigt.
Vi kan levere visse enkodere med dit ønskede pulstal fra lager, hvis det brænder på!

Skaffeservice ?

Vi har desuden skaffeservice, hvor vi kan levere alle de industrikomponenter du har brug for i din dagligdag. Kig nærmere på vores hjemmeside og lad dig inspirerer.
Ring til (+45) 4648 2060 og bestil SICK nu!

Nyheder :

Niveaumålere

SICK niveau målere

SICK niveau målere

Fleksibel helt hen til probespidsen
LFP Cubic

Afstandsmålere

Målingen af afstande er en af de vigtigste opgaver inden for industriproduktionen. Der er imidlertid så mange forskellige anvendelsesområder, at en enkelt sensor ikke er nok til at løse alle opgaver. SICK har et omfattende sortiment af produkter til afstandsmåling, som dækker en mangfoldighed af måleopgaver. Optoelektronik og ultralydsteknik udgør funktionsgrundlaget for afstandsmåling.

Automationslysgitre

Todimensionel overvågning eller tælling er kerneopgaver inden for automation. Automationslysgitrene fra SICK anvendes i utallige løsninger såsom registrering af objekter, personer og køretøjer samt tilstedeværelses- og overhøjde-/kontrol. Opgaverne er så alsidige, at der ikke findes noget lysgitter, der kan anvendes universelt til alle applikationer. SICK tilbyder med automationslysgitrene et omfattende udvalg af overvågningshøjder, husstørrelser, rækkevidder og opløsninger og forenkler dermed integrationen.

Enkodere og hældningssensorer

Bevægelse, position, vinkel – en enkoder er det bedste valg, når der skal foretages præcise positionsmålinger inden for industriautomation. Det gælder også, når der skal måles omdrejninger og omdrejningstal, hastighed og acceleration. Højtopløselige optiske og særdeles pålidelige magnetenkodere supplerer hinanden perfekt og muliggør nøjagtige målinger i forbindelse med de mest forskelligartede applikationer. Roterende enkodere fås som inkrementelle enkodere eller absolutenkodere. Inden for den lineære måleteknik fås både wire enkodere og lineære enkodere med måleanordning.

Porteføljen afrundes med hældningssensoren, som berøringsløst registrerer en eller to aksers vinkel

Fotoceller

Sensor Intelligence – ved brug af topmoderne SIRIC®– og LED-teknologier leverer disse sensorer størst mulig funktionssikkerhed, uanset evt. forstyrrelser. Yderligere sensoroplysninger kan anvendes til at forenkle moderne produktionsprocesser.

Det store sortiment af optiske sensorer sikrer effektivt og pålideligt mange applikationsløsninger inden for automationsteknik verden over.

Identifikationsløsninger

Grundlaget for at kunne spore produkter tilbage og beskytte imod produktpirateri er en pålidelig automatisk identifikation. SICK tilbyder industrielle læseenheder til de tre mest gængse identifikationsteknologier: laserscannere til 1D-koder, kamerabaserede kodelæsere til 1D- og 2D-koder og RFID-læseenheder. Indbyggede interfaces tillader integration i alle relevante industrinetværk, og intelligente komfortfunktioner letter idriftsættelse og betjening.

Magnetcylindersensorer

Innovative cylindersensorer fra SICK. Egenskaber som den enkle håndtering, rådigheden over en analog udgang, optimale koblingsegenskaber, anvendelighed i fødevare- og drikkevareindustrien, understøttelse af den mest moderne IO-Link-teknologi eller universelle montagemuligheder takket være det omfattende udbud af adaptere gør det tydeligt: Magnetcylindersensorer fra SICK er rustede til alle anvendelsessteder og forhold.

Motor-feedbacksystemer

Tidligere skulle man bruge tre sensorer til kommutering og positions- og omdrejningstalmåling, i dag har SICK motor-feedbacksystemer samlet disse funktioner i én enhed. Et fælles mekanisk interface giver stor fleksibilitet. De sætter også standarderne for elektriske interfaces som HIPERFACE® og HIPERFACE DSL® og opfylder vigtige krav som temperaturbestandighed, høj opløsning og multiturn-konstruktion. Som følge af SIL2-certificeringen er det muligt at opfylde Maskindirektivet iht. EN ISO 13849.

Måle- og detekteringsløsninger

Lasermåleteknikken omfatter løsninger til en bred vifte af applikationer. De registrerede to- eller flerdimensionale konturdata kan behandles både eksternt og internt. Teknikken egner sig perfekt til både indendørs og udendørs applikationer, herunder kollisionsafværgelse i havneområder, klassifikation i trafikken, detektion inden for bygningsautomation og positionsbestemmelse i forbindelse med navigation.

Nærhedssensorer

Afstandssensorer detekterer berøringsfrit alle mulige forskellige objekter og medier. Sensorerne fra SICK er perfekt afstemte til industrielle anvendelser og krav. Dette viser sig ved en lang levetid, ekstremt høj robusthed, maksimal præcision og pålidelighed. Som teknologier er induktive, kapasitive og magnetiske afstandssensorer til rådighed. SICK løser branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Optoelektroniske beskyttelsesanordninger

Optoelektroniske beskyttelsesanordninger er det bedste valg, hvis du vil opnå maksimal produktivitet med dine maskiner og anlæg. I modsætning til afskærmninger og døre afbryder de hverken håndteringen eller materialetransporten og giver et bedre overblik over maskinområdet. Den omfattende portefølje dækker kravene til farlige områder og sikrer adgangsforhold og farlige områder i stor udstrækning. SICK’s patenterede interface (EFI) sikrer yderligere procesoptimering.

Registrerings sensorer

Mangfoldigheden af applikationer i automatiserede produktionsprocesser, f.eks. i emballeringsmaskiner, stiller de allerhøjeste krav til sensorteknikken. Typiske anvendelser er registrering af trykmærker, detektering af etiketter og skelnen mellem farvede overflader ved maksimale hastigheder. Derudover kan meget små dele detekteres eller objekter positioneres præcist. SICK tilbyder et bredt produktprogram af kontrast-, mærkeløs-, farve-, luminescens-, gaffel- og array-sensorer for at løse denne mangfoldighed af opgaver.

Sens:Control – sikre styringsløsninger

Det intelligente maskindesign har fokus på øget produktivitet, men sørger også for maksimal kvalitet og sikkerhed: sens:Control – sikre styringsløsninger fra SICK opfylder disse krav. Produktporteføljen omfatter sikker sensorkaskade, sikkerhedsstyringer, motion-control sikkerhedsstyringer og sikkerhedsrelæer. Produkterne overbeviser med den nemme idriftsættelse, den modulære opbygning og den optimale indbygning i automationsprocesserne – og sikrer optimal interaktion mellem menneske og maskine.

Sikkerhedsafbrydere

Der hvor der stilles krav om sikkerhed for menneske og maskine, er sikkerhedsafbrydere en absolut nødvendighed. De anvendes til at sikre bevægelige afskærmninger, positionsregistrering af farlige bevægelser og sikker stop-funktion. Porteføljen er opdelt i elektromekaniske og kontaktfrie sikkerhedsafbrydere, sikkerhedstilholdere og sikkerhedskommandoenheder.

I forbindelse med sikre styringsløsninger kan SICK tilbyde ideelle totalløsninger fra en og samme producent.

Ultralyds gasflowmålere

Med de forskellige ultralyds gasflowmålere har SICK løsninger til mange forskellige måleopgaver og brancher. Disse enheder har dog en ting til fælles: Den nyeste ultralydsteknologi fra SICK. Til kalibreringspligtige applikationer i naturgasindustrien, bestemmelse af volumen strømmen i processer, emissionsovervågning på industrielle anlæg, strømningsmåling i tunneler og meget mere.

Vision

Vision-løsninger er ideelle til automatiserede test- og måleopgaver. SICK’s 2D- og 3D-vision-kameraer er velegnede til en bred vifte af applikationer, hvor der skal måles, lokaliseres, testes og identificeres. Vore vision-produkter er omhyggeligt udviklet til industrimiljøer og baseret på over 60 års erfaring med industrisensorer.

Væskesensorer

Optimal overvågning af de relevante procesparametre er en vigtigt forudsætning for øget effektivitet og ressourcebesparelser. SICK tilbyder en bred vifte af løsninger til processtyring, opbevaring og niveauovervågning af væsker, gasser og bulkmateriale, uanset om der er tale om tryk, temperatur, niveau eller flow. I den sammenhæng lægger SICK vægt på pålidelige sensorer, som universelt kan registrere de pågældende målestørrelser uafhængigt af omgivelsesbetingelserne.