For PRO-CONSULT er kvalitet yderst vigtigt. Vi arbejder hen imod en ISO9001 certificering i 2023. Og selv om man har et højt vidensnivau kan man altid afsøge om man kan blive bedre. Derfor har vi ligeledes et IPC-A-610 loddecertifikat.