Tilbud og garantibestemmelser.

Giver de anledning til tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på +45 46482060

 

Forbehold gældende for tilbud:

 •  Der tages generelt forbehold for trykfejl, udgåede varer og force majeure.
 •  Tilbud er kun gældende for værkstedsarbejde.
 •  Der gives ikke tilbud på arbejde ude af huset, da fejlsøgninger ikke kan planlægges på forhånd.
 •  Tilbud på udstyr der ikke har været på vore værksteder endnu, betragtes som en overslagspris på hvad en sådan reparation plejer at koste.
 • Ønskes tilbuddet opgraderet til hastesag, tilbageføres tilbud automatisk til arbejde på regning.
 • Er der kendskab til tidligere reparationer, fra anden reparatør end os, som ikke er lykkedes, så giv os da information herom, og send os gerne de oprindelige defekte komponenter.
 • Tilbud forsøges udført på en time inklusiv fejlsøgning,  kommunikation og sagsregistrering. Hvis kunde ikke er interesseret i tilbuddet, faktureres der som standard, for en times undersøgelse.
 • Tilbud er gældende 2 måneder fra dags dato, medmindre andet er aftalt og der tages forbehold for udsolgte komponenter

Tilbud er ekskl.:

 • Udgifter til forsendelse og administration.
 • Udkørsel og nedtagning af udstyr, med mindre dette specifikt er nævnt i tilbud.
 • Software samt anskaffelse af samme, med mindre dette specifikt er nævnt i tilbud.
 • Arbejder hvor der tidligere har været foretaget uautoriseret indgreb og udskiftning til forkerte komponenter.
 • Diverse gebyrer og administrationstillæg.

 

PRO-GARANTI

 • Hos PRO-CONSULT giver vi altid 1 års garanti på alle reparationer.
 • Garantien dækker de dele og arbejde som er udført af PRO-CONSULT.
 • Ved udstyr indsendt til reparation, kan PRO-CONSULT kræve, at få adgang til eksternt udstyr på kundens adresse, for at sikre, at reklamationen ikke skyldes eksterne forhold.
 • Skyldes fejlen forhold der ikke er dækket af garantien, faktureres der for udkørsel og timer brugt på fejlsøgning hos kunde og på værksted.
 • Hvis det viser sig, at PRO-CONSULT ikke har repareret udstyret korrekt, betaler PRO-CONSULT for udkørslen samt evt. garantireparation (dog maks. 2½ timers kørsel fra et af vore værksteder).

Garantien dækker ikke:

 • Software som ikke er produceret eller leveret af PRO-CONSULT.
 • Dækning af produktionstab hos kunden.
 • Dækning af følgeskader på andre enheder.
 • Skader på andre dele af udstyret, dog bestræber vi os altid på at foretage en generel gennemgang,
  hvis kunden ønsker dette.
 • Skader opstået ved:
  • Eksterne kortslutninger.
  • Anden defekt eksternt udstyr.
  • Defekte tilslutninger.
  • Fejlmontering foretaget af andre end PRO-CONSULT.
  • Lynnedslag.
  • Forkert behandling af udstyr.
  • Forkert brug.
  • Hvis enheden har været udsat for fremmedlegemer, ledende støv, kondens, vand eller fugt.
  • Andre skader, som ikke har været beskrevet ved sidste fejlmelding.

 

PRO-CONSULT sender som standard pakker som normal pakke post, hvis ikke andet er ønsket af kunden. Prisen for fragten pålægges kunden. Bortkommer en pakke undervejs fra PRO-CONSULT og til kunden, skaffer PRO-CONSULT en anden vare. Beløber erstatningen sig til over 40.000 kr. overlader PRO-CONSULT erstatningsansvaret til PRO-CONSULTS produktansvarsforsikring.