Tilbud og garantibestemmelser.

Giver det anledning til tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på +45 46482060

 

Forbehold gældende for tilbud:

 •  Der tages generelt forbehold for trykfejl, udgåede varer og force majeure.
 •  Tilbud er gældende for værkstedsarbejde.
 •  Der gives ikke tilbud på arbejde ude af huset, da fejlsøgninger ikke kan planlægges på forhånd.
 •  Tilbud på udstyr der ikke har været på vore værksteder endnu, betragtes som en overslagspris, på hvad en sådan reparation plejer at koste.
 • Ønskes tilbuddet opgraderet til hastesag, tilbageføres tilbud automatisk til arbejde på regning.
 • Er der kendskab til tidligere reparationer, fra anden reparatør end os, som ikke er lykkedes, så giv os da information herom, og send os gerne de oprindelige defekte komponenter.

Tilbud er eksklusiv:

 • Udgifter til forsendelse og administration.
 • Udkørsel og nedtagning af udstyr, med mindre dette specifikt er nævnt i tilbud.
 • Software samt anskaffelse af samme, med mindre dette specifikt er nævnt i tilbud.
 • Arbejder hvor der tidligere har været foretaget uautoriseret indgreb og udskiftning til forkerte komponenter.
 • Diverse gebyrer og administrationstillæg.

 

PRO-GARANTI

 • Hos PRO-CONSULT giver vi altid 1 års garanti på alle reparationer.
 • Garantien dækker de dele og arbejde som er udført af PRO-CONSULT.
 • Ved udstyr indsendt til reparation, kan PRO-CONSULT kræve, at få adgang til eksternt udstyr på kundens adresse, for at sikre, at reklamationen ikke skyldes eksterne forhold.
 • Skyldes fejlen forhold der ikke er dækket af garantien, faktureres der for udkørsel og timer brugt på fejlsøgning hos kunde og på værksted.
 • Hvis det viser sig, at PRO-CONSULT ikke har repareret udstyret korrekt, betaler PRO-CONSULT for udkørslen samt evt. garantireparation (dog maks. 2½ timers kørsel fra et af vore værksteder).

Garantien dækker ikke:

 • Software som ikke er produceret eller leveret af PRO-CONSULT.
 • Dækning af produktionstab hos kunden.
 • Dækning af følgeskader på andre enheder.
 • Skader på andre dele af udstyret, dog bestræber vi os altid på at foretage en generel gennemgang,
  hvis kunden ønsker dette.
 • Skader opstået ved:
  • Eksterne kortslutninger.
  • Anden defekt eksternt udstyr.
  • Defekte tilslutninger.
  • Fejlmontering foretaget af andre end PRO-CONSULT.
  • Lynnedslag.
  • Forkert behandling af udstyr.
  • Forkert brug.
  • Hvis enheden har været udsat for fremmedlegemer, ledende støv, kondens, vand eller fugt.
  • Andre skader, som ikke har været beskrevet ved sidste fejlmelding.