fbpx

Tilbuds- og reklamationsforhold

Forbehold gældende for tilbud reparationer

Med kursiv forklaret i “hverdagssprog”:

 • Der tages generelt forbehold for trykfejl, udgåede varer og force majeure. Det kan ske at vi får tastet forkert når vi giver tilbud, men oftest ryger sådanne fejl på “tabskontoen” for at opretholde et fortsat godt kundesamarbejde. Ligeledes kan svært tilgængelige reservedele været medregnet i tilbuddet og være udgået, når vi får accept af tilbud. Her vil vi prøve at finde en anden vare inden for samme prisleje og ellers gå i dialog med kunden om anden (men stadig rimelig) pris.
 • Tilbud på elektronikreparation kan først gives nå vi har haft udstyret på vores værksted og fået et overblik over skaderne. Selv om vi ofte har en idé om hvad udstyr koster at reparere, skal vi lige have patienten på bordet for at se om den fejler det samme som “de plejer” eller der er andre skader.
 • Hvis der er givet tilbud på en sag og den ønskes opgraderet til hastesag, tilbageføres tilbud automatisk til arbejde på regning. På en tilbudssag er vores prioritet, at levere det ønskede til en skarp pris. Ved en hastesag er vores prioritet “hurtigst muligt”, hvilket sjældent er billigst. Men vi kan tales ved undervejs og koordinere leveringstid og prisramme.
 • Ved tilbudsgivning afsættes der en time til at undersøge skaderne på dit udstyr og sammenfatte et tilbud. Hvis kunde ikke er interesseret i tilbuddet, faktureres der som standard, for en times arbejde. På en time kan vi nå at foretage den rette registrering af reparationen samt at få et overblik over eventuelle fugt og kortslutningsskader som ofte er tidskrævende.
 • Tilbud er gældende 2 måneder fra dags dato, medmindre andet er aftalt og der tages forbehold for udsolgte komponenter.
Forbehold gældende for salgssager

Vi købere varer fra hele verden under forskellige forhold, men forsøger altid at handle med de bedste leverandører. Reklamationsretten på brugte varer er mindst 3 måneder og op til et år. Brugte varer fra eget lager kan tages retur men brugte varer købt i udlandet kan ikke returneres.
Returretten for nye varer gælder samme forhold som fra vores leverandør. Oftest må forventes at kun noget af varens pris kan refunderes da varens tilstand skal kontrolleres inden den kan leveres til anden kunde.

Tilbud er ekskl.:
 • Udgifter til forsendelse af varen, hvis denne ikke afhentes på et af vore værksteder. Vores normale fragtpris indeholder fragtprisen + tid til at indpakke varen forsvarligt så den kan tåle at blive sendt.
 • Arbejde uden for vore værksteder, så som fejlsøgning og montering på kundes anlæg. Tid brugt uden for værkstedet, kan afhænge af mange faktorer som vi ikke er herre over eks. hvor let det er at komme til kundens maskine. Modtager du et tilbud på udstyr vi har demonteret hos dig, skal du medregne at der også kommer en regning for den tid vi bruger hos dig.
 • Software samt tiden til fremskaffelse/anskaffelse af erstatningssoftware, med mindre dette specifikt er nævnt i tilbud. Vi kan reparere din elektronik, men det er kundens ansvar at have back-up af originalt program og software. Hvis det viser sig efter reparation at programmet er tabt og back-up ikke findes, vil vi meget gerne hjælpe dig og vi kan aftale – mod merpris – at forsøge at fremskaffe dette.
 • Arbejde på udstyr, hvor der tidligere har været foretaget uautoriseret indgreb og udskiftning til forkerte komponenter. Vi antager at udstyret en gang har virket men at et komponent, printbane eller lignede er årsagen til fejlen. Men hvis en tidligere reparatør har ændret på designet ved at skifte til en komponent med forkert værdi er det tidskrævende at komme frem til den konklusion.
 • Diverse gebyrer. Gebyrer bør kun tages hvis kunden har valgt en bestemt ydelse, men udgiften til administration er medregnet i vores timepris. De fleste kunder vælger at vi sender varen til dem og det koster et fragtgebyr svarende til udgift og tidsforbrug.
PRO-Reklamationsret
 • Hos PRO-CONSULT giver vi 2 års reklamationsret på alle værkstedsreparationer.
 • Reklamationsretten dækker de dele og arbejde som er udført af PRO-CONSULT.
 • Reklamationsretten dækker over den funktion, der er fejlmeldt af kunden.
 • Ved reklamation over udstyr, der har været repareret på vores værksteder, kan PRO-CONSULT kræve, at få adgang til kundens anlæg for at se udstyret i samspil med det resterende anlæg.
  • Findes der fejl, på udstyr som ikke vedrører det der var indsendt til reparation, faktureres der for udkørsel og timer brugt på fejlsøgning og udbedring hos kunde samt på værksted.
  • Er det en berettiget reklamation, betaler PRO-CONSULT for udkørslen samt evt. garantireparation (dog maks. 2½ timers kørsel fra et af vore værksteder).
 • Salgsvarer. Vi køber alle typer industrikomponenter, fra ALLE steder i verden, både nyt eller brugt afhængig af hvad der ønskes. Vi giver som minimum 3 måneders reklamationsret til at afprøve udstyret og reklamere over udstyret, men er ellers underlagt købsbetingelserne fra fabrikken / vores leverandør.
Reklamationsretten dækker ikke:
 • Software som ikke er produceret eller leveret af PRO-CONSULT.
 • Fejl i switch-indstillinger (adresser m.v.), hvor kunden ikke kan tilvejebringe oplysninger om hvilke indstillinger der er de rette.
 • Dækning af produktionstab hos kunden.
 • Dækning af følgeskader på andre enheder.
 • Fejl, som ikke har været beskrevet ved sidste fejlmelding, dog bestræber vi os altid på at foretage en generel gennemgang, hvis kunden ønsker dette.
 • Udefra kommende skader opstået ved:
  • Eksterne kortslutninger.
  • Anden defekt eksternt udstyr.
  • Defekte tilslutninger.
  • Fejlmontering foretaget af andre end PRO-CONSULT.
  • Lynnedslag.
  • Fejl betjening af udstyr.
  • Hvis enheden har været udsat for fremmedlegemer, kondens, vand, fugt etc.
Erstatning ved bortkommen vare sendt fra PRO-CONSULT

PRO-CONSULT sender som standard, pakker som normal pakkepost, hvis ikke andet er ønsket af kunden. Prisen for fragten pålægges kunden. Bortkommer en pakke undervejs fra PRO-CONSULT til kunden, skaffer PRO-CONSULT en anden vare. Beløber erstatningen sig til over 40.000 kr. overlader PRO-CONSULT erstatningsansvaret til PRO-CONSULTS produktansvarsforsikring.

da_DK